تبلیغات
فیزیک روز PHYSICS TODAY - مقاله های فارسی من 2

ترویج آموزش فعال در فیزیک

 

ردیف

عنوان

مجله

 

سال

20

پرسش های مسابقات بین المللی فیزیکدانان جوان  2013

رشد تخصصی آموزش فیزیک -102-صفحه 25

ترجمه

1392

21

طراحی آموزشی برای دانش آموزان قرن 21

رشد تخصصی آموزش فیزیک -103-صفحه  32

تالیف

1392

22

مشاهده ، عمل ، تجربه در مجله رشد آموزش فیزیک

رشد تخصصی آموزش فیزیک -104-صفحه 40

تالیف

1392

23

معرفی کتاب

رشد تخصصی آموزش فیزیک-104-صفحه 61

تالیف

1392

24

 معرفی کتاب فیزیک مفهومی

فصلنامه ترویج علم-شماره 3- صفحه 83

تالیف

1391

25

استفاده از نرم افزار لوکینگ گلاس در مبحث نورشناسی

رشد تخصصی آموزش فیزیک-105-صفحه 18

تالیف با آرزو رضوی

1392

26

علم بهتر است یا ثروت؟( گزارشی ار پارک فناوری پردیس)

رشد تخصصی آموزش فیزیک-105-صفحه 5

تالیف

1392

27

معرفی نرم افزار کروکودیل فیزیک ، آموزش نیرو وشتاب

رشد تخصصی آموزش فیزیک-106-صفحه 52

تالیف با ابولفضل عزیزی

1393

28

پرسش های مسابقات بین المللی فیزیکدانان جوان 2014

رشد تخصصی آموزش فیزیک-107-صفحه 60

آزیتا سیدفدایی

1393

29

قابلیت های نرم افزارS64 در آموزش فیزیک

رشد تخصصی آموزش فیزیک-108-صفحه 45

آزیتا سید فدایی با مرضیه امینی

1393

30

گزارشی از پانزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران

رشد تخصصی آموزش فیزیک-109- صفحه60

آزیتا سیدفدایی

1393

31

بازی پرندگان خشمگین

رشد تخصصی آموزش فیزیک -109- صفحه 24

جهانگیری، بصیری،سیدفدایی

1393

32

نرم افزار physprofدر آموزش فیزیک متوسطه

رشدتخصصی آموزش فیزیک-109-صفحه 48

رویا غلامرضایی، سیدفدایی

1393

Admin Logo
themebox Logo