تبلیغات
فیزیک روز PHYSICS TODAY - کتاب های من

ترویج آموزش فعال در فیزیک
در این قسمت می توانید کتاب هایی را که در تالیف آن ها همکاری داشته ام مشاهده نمایید .

  • سی دی همراه کتاب راهنمای معلم فیزیک 1 متوسطه ، وزارت آموزش وپرورش،1388

  • کتاب راهنمای معلم فیزیک 3 متوسطه ، وزارت آموزش وپرورش ، 1389

  • کتاب فیزیک 2 وآزمایشگاه از مجموعه کتاب های آموزش مفاهیم وارزشیابی ،انتشارات مبنای خرد ، 1388

  • کتاب فیزیک 3 رشته تجربی از مجموعه کتاب های آموزش مفاهیم وارزشیابی ،انتشارات مبنای خرد ، 1388

  • کتاب فیزیک 3 رشته ریاضی از مجموعه کتاب های آموزش مفاهیم وارزشیابی، انتشارات مبنای خرد ، 1388

  • کتاب علوم فیزیکی برای دانشجویان کارشناسی علوم تجربی ،وزارت آموزش وپرورش ،

  • کارگاه حل تمرین وفعالیت های تکمیلی  فیزیک 1وآزمایشگاه ، سال اول دبیرستان ، انتشارات فاطمی، چاپ اول 1391
Admin Logo
themebox Logo